DKVertaaldiensten, Taaltrainingen, corrigeren, engels, bijles, vertalenDkvertaaldiensten, Bijles, Engels, Vertalen, Corrigeren, Taaltrainingen
Home
Overmij
Corrigeren
Bijles
Bijles, vertalen, corrigeren, engels
Tarieven
Vertalen
Email   info@dkvertaaldiensten.nl
Taaltraining
                                 Telefoon mobiel 06 1908 5154

engels, priveles, taaltraining, bijles

Corrigeren


U heeft net Uw scriptie afgemaakt en de op-/aanmerking gekregen dat het Engels niet het niveau heeft waarvoor U gewerkt hebt. Wees gerust, ik kan U helpen.

Scripties worden gecontroleerd op spelfouten, juist grammaticaal gebruik en eventuele fouten in de zinsopbouw. Verder kan ik voor zover noodzakelijk, door mijn ervaring met het begeleiden bij het schrijven van scripties, advies geven met betrekking tot de lay-out of opbouw, de presentatie van de gegevens en de conclusie(s). Belangrijk om te weten is, dat er door mij nooit inhoudelijk wordt gewijzigd.

Altijd en onder alle omstandigheden geldt vertrouwelijkheid.

Het corrigeren van scripties is een intensieve en arbeidsintensieve bezigheid. Daarvoor zijn deadlines van groot belang.

De tijdsduur om bijvoorbeeld met succes een scriptie van 30.000 tot 50.000 woorden te corrigeren neemt tot wel 12 werkuren. Om Uw scriptie zo effectief en efficiënt mogelijk te corrigeren geldt een periode van 5 dagen. Het is derhalve belangrijk hier rekening mee te houden voor het tijdig inzenden van de te corrigeren scriptie.

Het tarief voor het corrigeren van een scriptie is 25 Euro per uur. Hiervoor geldt het 0 % BTW tarief.

Nadat Uw opdracht door mij is bevestigd, waarbij ook het te verwachten totaal aantal uren is opgegeven, dient 50 % van het totaalbedrag bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De resterende 50 % dient te worden voldaan zodra de gecorrigeerde scriptie door mij is teruggezonden.