DKVertaaldiensten, Taaltrainingen, corrigeren, engels, bijles, vertalenDkvertaaldiensten, Bijles, Engels, Vertalen, Corrigeren, Taaltrainingen
Home
Overmij
Corrigeren
Bijles
Bijles, vertalen, corrigeren, engels
Tarieven
Vertalen
Email  info@dkvertaaldiensten.nl
Taaltraining
                                 Telefoon mobiel 06 1908 5154

engels, priveles, taaltraining, bijles

Privéles Engels


bijles, priveles, engels, lezen, schrijven, luisteren, IELTS

Heeft U moeite met het begrijpen van de werkwoordvormen? Is het lastig om te gaan met de grammaticale aspecten en weet U niet of het “should, would of could” is ? Begrijpt U wat U leest maar weet niet hoe antwoorden te vinden? Heeft U moeite met het schrijven van een brief of tijdens een gesprek met vrienden of Engelse collega's?

Uw zorgen houden hier op. Ik kan U helpen met de Engelse grammatica op een simpele en begrijpbare manier. Ik kan ook behulpzaam zijn bij het lezen van teksten en beantwoorden van vragen. Mijn uitleg om een formele of informele brief te schrijven neemt stress weg bij examens en/of testen. Uw gesprekken in het Engels worden makkelijker en Uw woordenschat wordt uitgebreid.

Mijn motivatie om studenten te onderwijzen is, dat ik hen op een dusdanige manier behulpzaam wil zijn dat zij na elke les kunnen zeggen iets nieuws te hebben geleerd. Met deze mijns inziens positieve aanpak is “the sky the limit”.

Tijdens een voorgesprek wordt bekeken hoeveel lessen noodzakelijk zijn. De lestijden/data worden op Uw agenda afgestemd.

Mogelijk moet U zich voorbereiden op een IELTS examen. Ik kan behulpzaam zijn bij alle onderdelen van het examen, zoals spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Bent U piloot of luchtverkeersleider, ik kan U helpen met de voorbereiding op de LPE test.

Tijdens de lessen worden de problemen vastgesteld en uitgelegd. Dan doen we samen enige oefeningen waarna U deze zelfstandig kunt doen. De ultieme test is het om zelf thuis oefeningen te doen om vast te stellen dat de leerstof is begrepen. Er wordt niet verwacht alles direct te begrijpen dus gaan we door tot het onderwerp duidelijk is.

Lessen zijn ´een op een´ waarvan de voordelen zijn dat U op Uw eigen tempo kan leren. We richten ons uitsluitend op die onderdelen waar U problemen mee hebt. Uiteraard kan U zoveel vragen stellen als U wilt. Hierdoor krijgt U meer zelfvertrouwen en eventuele faalangst wordt weggenomen.

Ik zorg voor het noodzakelijke lesmateriaal.

Het is ook mogelijk lessen te volgen tesamen met een vriend of familielid.

Tarieven 2022/2023

1 student 1 uur les Euro 35,-
2 studenten 1 uur les Euro 65,-

1 student 1.5 uur les Euro 45,-
2 studenten 1.5 uur les Euro 85,-

1 student 2 uur les Euro 60,-
2 studenten 2 uur les Euro 115,-